Vybrané reference sanace a ETICS

Vybrané reference sanace a ETICS
 • Sanace 1.PP v budově gymnázia v Mostě
 • Sanace lodžií, blok 409, Most
 • Izolace spodní stavby, blok 74 Most
 • Rekonstrukce ploché střechy, blok 11, Most
 • Zateplení panelového domu, Václavkova ul, Mladá Boleslav
 • Studie zateplení objektů Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, Most
 • Zateplení panelového domu a sanace lodžií blok 710 v Most
 • Snížení energetické náročnosti MŠ – Most:
  • MŠ Fr. Malíka
  • MŠ Kmocha
  • MŠ Erbena
  • MŠ Pomořanská
  • MŠ Kříže
 • Snížení energetické náročnosti ZŠ – Most:
  • 4. ZŠ Václava Talicha
  • 5. ZŠ Zlatnická
  • 10. ZŠ Zdenka Štěpánka
  • 14. ZŠ Rozmarýnová
  • 15. ZŠ J.A.Komenského
 • Snížení energetické náročnosti ZŠ Burešova, Praha 8, Kobylisy
 • Zateplení budov Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. Most
 • Oprava hydroizolace objektu Baťa v Mostě
 • Zateplení budovy OKV ČD Cargo v Mostě
Vybrané reference - ostatní budovy
 • Adaptace objektu školky na Hospic V Mostě
 • Rekonstrukce a návrh nové koncepce parku nad Sportovní halou v Mostě
 • Oblastní středisko ZZS Most
 • II. náměstí v Mostě
 • ÚSP Janov – střešní nástavby a zateplení objektu
 • Víceúčelové hřiště – Krásné Březno
 • Autolakovna DELFY
 • Multifunční vzdělávací a informační centrum – městská knihovna
 • Autocentrum Kabíček – DUR a DSP
 • Multifunční vzdělávací a informační centrum – městská knihovna – INTERIÉR
 • Obytný soubor BENEDIKT II – zastavovací plán 46 RD a DUR – inženýrské sítě
 • Rekonstrukce objektu úřadu práce v Teplicích
 • DPS Wolkera – stavební úpravy objektu
 • Přístavba městské sportovní haly v Lounech
 • Osazení informační obrazovky na ZS Ivana Hlinky v Litvínově
 • Muzeum v Mostě – obnova č.p.1360 – půdní vestavba
 • Přístavba tělocvičny ZŠ Strupčice
 • Penzion Slavětín
 • Věznice Bělušice – navýšení ubytovací kapacity
 • Domovní přípojky splaškové kanalizace - Horní Jiřetín (560 objektů)