Bytová a rodinná výstavba

Bytová a rodinná výstavba

U bytových a rodinných domů navrhujeme objekty, které mají po dobu životnosti plnit stavebníkem vyžadované funkce a v neposlední řadě vykazovat parametry pro dlouhodobé užívání v souladu s trendy na úspory energií. Klademe důraz na využívání moderních poznatků v oblasti navrhování objektů s nízkou potřebou energie na vytápění, provoz (NED) a požadavky na kvalitu bydlení, která souvisí s vnitřním klimatem v objektu.

Vybrané reference

Dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce č.p.407 Prosecká ulice na Azylový dům“
Investor: Městská část Praha 8
Náklad: 18,000.000,- Kč
v realizaci

RD – Braňany u Mostu – realizace 2012

Výstavba rodinných domů: foto č. 1 - Most, ul. Nad Vinicí (realizace 2000); foto č. 2. - Most, ul. Hořanská cesta (realizace 1998); foto č. 3, 4, 5, 6 - Korozluky u Mostu (realizace 2010).