Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

Předpokladem kvalitního bydlení je dostupnost služeb. Drobným nákupem počínaje a možností odpočinku konče. Je důležité mít v blízkosti bydlení dostupné dětské hřiště, restauraci, drobnou opravnu, zdravotnické a kulturní zařízení. Upravíme stávající prostory novým potřebám dle požadavku klientů a dotčených orgánů státní správy jako jsou Hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, odbory magistrátů měst a obcí.

Vybrané reference

Přístavba ZŠ Strupčice – sportovní hala

PD 2014, realizace 2015, investice 30 mil. Kč.

Knihovna Louny

Jeden z nejstarších, památkově chráněných, objektů v Lounech na Mírovém náměstí. Po kompletní rekonstrukci je bývalá budova soudu užívána jako Multifunkční vzdělávací a informační centrum – knihovna. Realizace 2009 – 2011.

HOSPIC Most

Původně objekt sloužil jako mateřská školka. V současné době slouží jako zařízení paliativní péče pro pacienty nevyléčitelných nemocí. Realizace 2003 - 2004.